zdravie nadobličiek

Symptómy Adrenálna insuficiencia

Súvisiace články: Adrenálna insuficiencia definícia Adrenálna insuficiencia je chronické ochorenie spôsobené neschopnosťou nadobličiek produkovať dostatočné množstvo hormónov v porovnaní s potrebami tela. Nachádza sa na hornej časti každej obličky, nadobličky sa skladajú z kortikálnej časti (mimo) a medulla (vo vnútri), z ktorých každá má odlišné endokrinné funkcie. Najmä kôra nadobličiek vylučuje

Symptómy Cushingova choroba

Súvisiace články: Cushingova choroba definícia Cushingova choroba je ochorenie charakterizované nadbytkom kortizolu v tele. Vo väčšine prípadov je tento stav spôsobený hypersekréciou adrenokortikotropného hormónu (ACTH) sekundárneho adenómu hypofýzy. ACTH sa zameriava na nadobličkovú kôru, ktorá je stimulovaná na produkciu nadbytočného kortizolu. Kortizol spravidla reg