Symptómy Japonská encefalitída

Súvisiace články: Japonská encefalitída

definícia

Japonská encefalitída je infekčné ochorenie spôsobené vírusom rodu Flavivirus (ku ktorému patria aj látky zodpovedné za dengue a žltú zimnicu).

K prenosu japonskej encefalitídy na ľudí dochádza prostredníctvom uhryznutia komárov rodu Culex, ktoré sa stávajú vektormi vírusu po kŕmení krvou sťahovavých vtákov (napríklad volaviek) a domácich zvierat (najmä ošípaných), ktoré predstavujú nákaza.

Japonská encefalitída je rozšírená najmä vo vidieckych a prímestských oblastiach juhovýchodnej Ázie a západného Tichomoria, ale môže postihnúť aj mestské centrá, ak existujú priaznivé podmienky pre rozvoj komárov.

Riziko vzniku choroby je prítomné po celý rok, s dôrazom v súlade s monzúnovými dažďami až do začiatku obdobia sucha. V miernych oblastiach Číny, Japonska a Kórejského polostrova je však prenos od mája do septembra väčší (obdobie väčšej aktivity dopravcov).

Najčastejšie príznaky a príznaky *

 • agnosia
 • apraxii
 • závrat
 • kóma
 • kŕče
 • dysphagia
 • Časová a priestorová dezorientácia
 • hemiplégia
 • horúčka
 • letargia
 • bolesti hlavy
 • Strata koordinácie pohybov
 • Tuhosť svalov chrbta a krku
 • ospalosť
 • Stav zmätenosti
 • mdloby
 • Spastická tetraparéza
 • tetraplégia
 • otrasy
 • zvracanie

Ďalšie indikácie

U ľudí sa obdobie medzi infekčnou punkciou a nástupom príznakov môže meniť od 5 do 15 dní.

Infekcie môžu byť asymptomatické alebo môžu viesť k rôznym prejavom (ako je aseptická meningitída alebo nediferencované horúčkovité ochorenie). Skutočná encefalitída sa prejavuje od 1 do 20 prípadov u 1000 infekcií a vyznačuje sa výskytom bolesti hlavy, horúčky, stuhnutosti krku, vracania, kŕčov, zmeny stavu vedomia, motorických porúch, spastickej paralýzy a kómy. Niekedy sa môže japonská encefalitída prezentovať ako parkinsonovský syndróm alebo s klinickým obrazom podobným poliomyelitíde.

Japonská encefalitída zahŕňa smrť u takmer 20-30% subjektov. Kóma, ak nie je smrteľná, môže byť vyriešená za 1-2 týždne. Tí, ktorí prežijú, môžu hlásiť trvalé neurologické poruchy, ako je spastická tetraparéza, hemiplegia, ťažkosti s prehĺtaním, opakujúce sa kŕče, neschopnosť hovoriť a závažné kognitívne deficity.

Japonská encefalitída je diagnostikovaná laboratórnymi testami na sére alebo mozgovomiechovom moku.

Neexistuje žiadna špecifická antivírusová liečba, ale pacient podstúpi intenzívnu terapiu na zmiernenie príznakov a starostlivé monitorovanie až do prekonania infekcie.

Okrem osobnej ochrany a opatrení na ochranu životného prostredia možno japonskej encefalitíde predchádzať očkovaním, ktoré sa odporúča najmä pri cestovaní do endemických oblastí.

Odporúčaná

Ivemend - fosaprepitant
2019
Potraviny, ktoré schudnúť
2019
Digitálne v bylinkári: Digitálne vlastnosti
2019