SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT® je liek na báze pegvisomantu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antagonisty receptora somatotropného hormónu

IndikácieAkčný mechanizmusŠtúdie a klinická účinnosť Návod na použitie a dávkovaniePozorovanie Tehotenstvo a laktáciaInterakcieContraindikácieNežiaduce účinky

Indikácie SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® sa používa na liečbu akromegálie u pacientov, ktorí nereagujú primerane na chirurgický zákrok, rádioterapiu a liečbu somatostatínom.

Mechanizmus účinku SOMAVERT ® - Pegvisomant

Účinná zložka lieku SOMAVERT® Pegvisomant je výsledkom inovatívneho genetického inžinierstva schopného selektívne pôsobiť na aminokyselinovú štruktúru rastového hormónu, čím vzniká štruktúrne podobná, ale funkčne opačná molekula.

V skutočnosti je táto účinná látka, podávaná parenterálne, schopná viazať bunkové receptory pre GH s vysokou afinitou a inhibovať ich, čím zabraňuje vyššie uvedenému hormónu aktivovať celú sériu molekulárnych mechanizmov, ktoré sa makroskopicky prenášajú do intenzívneho anabolického stimulu.

Podávanie Pegvisomantu, ktoré nevyhnutne sprevádza zníženie koncentrácií IGF 1-2 v krvi, sa preto stáva cenným pri liečbe akromegálie, ktorá nereaguje na iné terapeutické prístupy.

Lekársky zásah v týchto patológiách má základnú terapeutickú hodnotu, užitočnú na predĺženie priemerného života a kvality života týchto pacientov, vážne narušených anomálnym rastom plochých a krátkych kostí a visceromegáliou, často príčinou kolaterálnych patológií.

Vykonané štúdie a klinická účinnosť

1. ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ PEGVISOMANTNEJ TERAPIE

Dôležitá nemecká pozorovacia štúdia, ktorá demonštruje, ako je liečba liekom Pegvisomant vysoko účinnou a bezpečnou liečbou počas akromegálie, čo má za následok významné zlepšenie symptómov s obmedzenými vedľajšími účinkami.

2. PEGVISOMANT V KLINICKEJ OBLASTI

Výsledky získané z veľmi dôležitej štúdie ACROSTUDY, ktoré ukazujú, že liečba Pegvisomantom bola účinná aj v prípadoch zvlášť závažného ochorenia, kde analógy somatostatínu neviedli k žiadnym významným výsledkom.

3. PEGVISOMANT A TUMORY

Veľmi zaujímavá experimentálna štúdia, ktorá demonštruje, ako je pegvisomant schopný blokovať proliferáciu karcinomatóznych buniek, ktoré sú pozitívne na estrogénový receptor, ako napríklad prsné.

Spôsob použitia a dávkovanie

SOMAVERT®

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok obsahujúce 10 mg - 15 mg - 20 mg Ppegvisomantu: \ t

dávkovanie musí byť definované lekárom špecialistom na liečbu endokrinných porúch, berúc do úvahy zdravotný stav pacienta, jeho klinický obraz a koncentrácie IGF 1 v sére (dôležitý marker ochorenia).

Upozornenia SOMAVERT ® - Pegvisomant

Vysoká odborná povaha terapie SOMAVERT® vyžaduje dohľad lekára, ktorý je kompetentný v liečbe endokrinných porúch počas definovania terapeutickej schémy a počas celého terapeutického zásahu.

Periodické monitorovanie zdravotného stavu pacienta a nepretržitého monitorovania funkcie pečene a sérových koncentrácií IGF 1 sú základom pri hodnotení bezpečnosti a terapeutickej účinnosti SOMAVERT ®.

Podávanie Pegvisomantu diabetickým pacientom môže znížiť potrebu inzulínu alebo perorálnych hypoglykemických látok.

Je užitočné si uvedomiť, že tento liek účinkuje tak, že blokuje molekulárny signál rastového hormónu a jeho biologické účinky, ale nemá žiadny vplyv na vývoj nádoru.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Absencia klinických štúdií týkajúcich sa bezpečnosti lieku Pegvisomant, ak sa užívajú počas gravidity na zdravie plodu, rozširuje kontraindikácie na celé obdobie gravidity.

Podobne je použitie SOMAVERT® tiež kontraindikované počas nasledujúcej fázy dojčenia.

interakcie

Vedeckej literatúre týkajúcej sa možných farmakokinetických interakcií medzi Pegvisomantom a inými účinnými látkami chýba.

Biologická úloha lieku a chemicko-fyzikálna štruktúra identická s rastovým hormónom naznačujú možné prekrývanie možných interakcií.

Kontraindikácie SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® je kontraindikovaný v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z jej pomocných látok.

Nežiaduce účinky - Vedľajšie účinky

Významná literatúra a skromné ​​postmarketingové monitorovanie podporujú relatívnu bezpečnosť liečby SOMAVERT®, keď sa uskutočňuje v rámci terapeutických limitov, napriek početným a znepokojujúcim vedľajším účinkom.

Presnejšie zvýšené potenie, asténia, bolesť hlavy, ospalosť, hnačka a gastrointestinálne poruchy, kožná vyrážka, svrbenie v mieste vpichu, prírastok hmotnosti, hypertenzia, hypercholesterolémia, zmeny v hepatocelulárnej funkcii, poruchy spánku a znížená imunitná obrana boli udalosti. najčastejšie pozorované nežiaduce účinky počas liečby bez klinických exacerbácií.

Poznámky

SOMAVERT ® sa predáva len na lekársky predpis.

Odporúčaná

Ivemend - fosaprepitant
2019
Potraviny, ktoré schudnúť
2019
Digitálne v bylinkári: Digitálne vlastnosti
2019