epiphysis

Epifýza je malá endokrinná žľaza umiestnená v strede lebky, kde tvorí veľkú časť epitalamu. Epifýza je známa aj ako epifýza (vzhľadom na tvar, ktorý široko nadväzuje na šišku), epifýza je zodpovedná za syntézu a vylučovanie hormónu nazývaného melatonín.

Z anatomického hľadiska je epifýza pokrytá spojivovou krycou kapsulou, vytvorenou z rovnakého spojivového tkaniva ako pia mater. Vo vnútri žľazy sa rozpoznáva parenchým pozostávajúci z dvoch hlavných typov buniek: hustý sieť intersticiálnych buniek, ktoré podporujú endokrinné bunky nazývané pinealocyty (alebo hlavné bunky), ktoré syntetizujú melatonín.

Napriek malej veľkosti (priemer asi 8 mm) a zanedbateľnej hmotnosti (0, 1 g), epifýza nie je ani zďaleka nadbytočnou štruktúrou, ako to bolo opísané pred niekoľkými desaťročiami; v skutočnosti je melatonín kľúčovým hormónom v regulácii cyklu spánku a bdenia.

Šišinka alebo epifýza má tiež inhibičný účinok na os hypofýzy a gonád; nie je prekvapením, že ak sa jeho odstránenie alebo chirurgická ablácia uskutočňuje v období pred pubertou, objavuje sa skorý výskyt puberty, zatiaľ čo keď sa vykonáva v dospelosti, je sprevádzaný, najmä u mužov, hypergonadizmom. Tento účinok je výraznejší u zvierat, ktoré majú reprodukčnú sezónu v období, v ktorom je deň dlhší (preto, ako uvidíme, sekrécia melatonínu je minimálna).

Melatonín sa tiež zdá byť schopný ovplyvniť hladiny leptínu, GH a pravdepodobne aj iných hormónov, pretože okrem regulácie denných rytmov (cirkadiánnych rytmov) tiež prispieva k modulácii sezónnych rytmov. Ako keby to nebolo dosť, epifýza je bohato vaskularizovaná, s relatívnym prietokom krvi druhým až po obličkový.

Melatonín má tiež dôležitý stimulačný účinok na imunitný systém.

Tento hormón by sa nemal zamieňať s melanínom, kožným pigmentom, ktorý dáva tmavé tóny pokožke, vlasom a očiam; v skutočnosti, aj keď len u obojživelníkov, melatonín má opačné účinky na kožu v porovnaní s melanínom.

U cicavcov, vrátane ľudí, je melatonín produkovaný pinealocytmi (epifýzne bunky zodpovedné za túto syntézu) vychádzajúc z aminokyseliny tryptofánu, ktorá je premenená na serotonín, potom na acetylserotonín a nakoniec na melatonín. Aktivita tohto enzýmu sa zvyšuje v noci a znižuje sa počas dňa; následne je sekrécia melatonínu stimulovaná temnotou a inhibovaná svetlom. Nedávne štúdie ukazujú, že produkcia melatonínu epifýzou sa tiež mení vo vzťahu k zmenám magnetického poľa Zeme.

Množstvo a stále sa vyvíjajúce je terapeutické použitie melatonínu vzhľadom na jeho hypnotické vlastnosti (indukuje spánok), antidepresíva (zlepšuje poruchy nálady), neuroprotektívne a antioxidanty (melatonín a jeho metabolity sú schopné neutralizovať reaktívneho kyslíka a dusíka).

Epifýza bola kedysi považovaná za zbytočnú, vzhľadom na početné body kalcifikácie, ktoré sa v nej nachádzajú. Dnes vieme, že proces kalcifikácie žľazy začína počas puberty a pokračuje do dospelosti a staroby, čím sa postupne oslabuje jej účinnosť.

Odporúčaná

Ivemend - fosaprepitant
2019
Potraviny, ktoré schudnúť
2019
Digitálne v bylinkári: Digitálne vlastnosti
2019