Viper uhryzne: čo robiť, aby sa tomu zabránilo

Vipery sa nachádzajú ako v horách, tak aj na pláňach; môžu sa prijať niektoré základné pravidlá obozretnosti, aby sa predišlo tomu, že nás budú kousať.

Pri turistike sa odporúča nosiť vysoké členkové topánky, hrubé ponožky a dlhé nohavice. Aby ste sa vyhli napadnutiu vretenicami, vyhýbajte sa pohybujúcim sa kameňom, listom alebo suchým vetvám holými rukami. Opatrenie na minimalizáciu nebezpečenstva je chodiť pozdĺž ciest, ktoré vydávajú hluk a narážajú na okolitú zem dlhou paličkou (vretená sú citlivé na pohyby a vibrácie).

Keď sa ocitnete pred vretenikom, vyhnite sa absolútnemu pokusu rozdrviť ho nohami, a ak ste nútení ho udrieť, použite kamene alebo palice smerujúce k vašej hlave, ale v bezpečnej vzdialenosti aspoň jedného metra,

Odporúčaná

Sušené figy
2019
epiphysis
2019
Orthosiphon v Bylinkár: Vlastnosť Orthosiphon
2019